Rozwiązanie zadania 1 z konkursu miniLOGIA 15 (2016/17) etap 1

„miniLOGIA grafika w Logo” to konkurs informatyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego organizowany przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK) na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs składa się z trzech etapów, podczas których uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania graficzne w językach Logo lub Python (z zainstalowanym modułem turtle).

W serii artykułów przedstawię rozwiązania zadań w języku Python, opracowane przeze mnie na potrzeby tej strony. Jako środowisko, w którym opracowałem rozwiązania zadań wykorzystałem zalecane przez organizatora oprogramowanie Python 3.5.*.

Zadanie 1

Napisz bezparametrową procedurę/funkcję panda, po wywołaniu której powstanie rysunek głowy pandy, taki jak poniżej. Długość boku największego wielokąta wynosi 80, boki wielokątów tworzących oko i ucho pandy są tej samej długości. Pozostałe długości odcinków i proporcje odczytaj z rysunków pomocniczych.
Rozwiązanie:

Wynik działania programu:

 

panda()

 

Plik Python z rozwiązaniem zadania do pobrania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.